Покретне вести (2)

Срећан и успешан почетак школске године жели колектив П.У. "Срећно дете" Нови Кнежевац

Васпитно-образовни рад са децом узраста 3-6 година

Као основни задатак предшколског васпитања и образовања, поставља се задовољавање првенствено потреба деце, а потом и породице и друштва. Основе програма темеље се на хуманистичком схватању природе детета, односно његовог физичког и духовног развоја, која га дефинише као активно, интерактивно и креативно биће. Посебна пажња посветиће се свим видовима комуникације, затим неговању поштовања и самопоштовања. У том циљу организоваће се велики број активности у самој установи (игровног или радионичарског типа), дружења са децом из других вртића, такмичарске и спортске дечије игре, активности деце у психолошким, драмским, ликовним радионицама и еколошке активности.

* Приоритетни задаци су следећи:

  • стварање повољне средине за учење и развој,
  • богаћење и подстицање дечијег развоја и напредовања кроз социјални, емоционални, физички и интелектуални развој,
  • праћење развојних и индивидуалних карактеристика,
  • остваривање што боље сарадње на следећим нивоима: васпитач-дете, васпитач-васпитач, дете-дете, васпитач-родитељ, васпитач-шире окружење.

* Програмски садржаји и задаци условљени су:

  • узрасним могућностима деце,
  • различитим аспектима развоја,
  • индивидуализацијама у раду,
  • актуелностима у окружењу и заједници,
  • показатељима евалуације,
  • оствареној сарадњи са родитељима.

У оквиру редовног васпитно-образовног рада, васпитачи у појединим групама реализују активости из области развоја самопоштовања деце, кооперативне комуникације и сл. У групама које, између осталог похађају и деца са сметњама у развоју, рад ће се одвијати према инклузивном програму.