Покретне вести (2)

Почиње пријава за упис у П.У. "Срећно дете" Нови Кнежевац, од 13.05.2024. до 27.05.2024. сваког радног дана од 7ч до 14ч лично у просторијама централног објекта П.У. "Срећно дете" или електронским путем преко портала еУправа, услуга еВртић

Услуга "еВртић" (2)

 PLAKAT USPRAVNI

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу на националном Порталу еУправа пружа могућност свим градовима и општинама да својим грађанима омогуће подношење електронских Пријава детета у Предшколску Установу електронским путем (услуга позната као "е-вртић").


Грађани општине Нови Кнежевац од сада на потпуно електронски и бесплатан начин могу да пријаве децу за упис у Предшколску Установу.

Услуга еВртић представља електронску пријаву деце за упис у Предшколске Установе. Родитељи више неће морати да долазе у Предшколску Установу приликом пријаве детета, већ пријаву могу извршити електронски на Порталу еУправа.

Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем online обрасца, а прилагање остале документације није потребно (извод из матичне књиге рођених, уверење о запослењу за оба родитеља/старатеља). јер се аутоматски прибављају.

Ми смо васпитно-образована институција чија је главна мисија да стварамо и обезбеђујемо повољну физичку и социјалну средину која ће подстицајно деловати на укупан психофизички развој деце, уз бригу о њиховом васпитању, образовању, нези, здравственој и социјалној заштити. Истовремено пружајући породици помоћ у вршењу родитељске улоге, уз међусобну и узајамну подршку, разумевање и помоћ.

Пре свега у нашој установи је професионалан и стручан васпитни кадар, где је нагласак на уважавању дететета као засебне личности, поштовање осећања, искустава, мишљења и развијања међусобног поверења на релацији дете-родитељ-васпитач. Свакодневно радимо на јачању и ширењу властитих компетенција која ће имати позитиван утицај на развој сопствене и дететове личности.

Данас смо: Установа која је била и остаће отворена за све промене којима може допринети побољшању положајa деце и остварењу бољег квалитета живота.

Желимо да постанемо установа у којој се задовољавају потребе и интереси сваког појединачног детета, уз неговање различитости, индивидуалности, самопоштовања у подстицајној, безбедној, квалитетној и богатој васпитно-образовној средини, уз примењивање активних облика и метода рада, понуду додатних програма, у атмосфери позитивне, професионалне комуникације, као и компетентних запослених, уз активно учешће родитеља у васпитно-образовном раду. Тежимо да постанемо установа у којој владају колегијалност, професионализам, тимски рад и која је отворена за иновације и промене.

На задовољство деце и родитеља, предшколска установа увела је продужено радно време до 16:30 часова. Поред редовних, у установи ће бити организоване додатне активности: инклузивно образовање, поштовање обичаја и народне традиције, одржавање рођендана и друге у складу са заинтересованошћу деце и предлозима родитеља.