Покретне вести (2)

Почиње пријава за упис у П.У. "Срећно дете" Нови Кнежевац, од 13.05.2024. до 27.05.2024. сваког радног дана од 7ч до 14ч лично у просторијама централног објекта П.У. "Срећно дете" или електронским путем преко портала еУправа, услуга еВртић

Услуга "еВртић" (2)

 PLAKAT USPRAVNI

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу на националном Порталу еУправа пружа могућност свим градовима и општинама да својим грађанима омогуће подношење електронских Пријава детета у Предшколску Установу електронским путем (услуга позната као "е-вртић").


Грађани општине Нови Кнежевац од сада на потпуно електронски и бесплатан начин могу да пријаве децу за упис у Предшколску Установу.

Услуга еВртић представља електронску пријаву деце за упис у Предшколске Установе. Родитељи више неће морати да долазе у Предшколску Установу приликом пријаве детета, већ пријаву могу извршити електронски на Порталу еУправа.

Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем online обрасца, а прилагање остале документације није потребно (извод из матичне књиге рођених, уверење о запослењу за оба родитеља/старатеља). јер се аутоматски прибављају.

Историја установе

Организовано збрињавање деце у новокнежевачкој општини датира с краја деветнаестог века. 1894. године отворено је прво државно забавиште у Новом Кнежевцу. Почетком двадесетог века отворена су још два забавишта (у Обилићеву и Ђали). После Другог светског рата организовани рад са децом предшколског узраста добија све веће размере и почиње се и са организовањем целодневног боравка.

Забавишта су једно време била самосталне установе, затим је од 1973. године предшколска установа била у склопу основне школе. Поново, као самостална, Предшколска установа ''Срећно дете'' ради од 1993. године до данас.

ПУ ''Срећно дете'' организује рад са децом предшколског узраста на територији целе општине Нови Кнежевац. Установу чини пет огранака (један објекат у Новом Кнежевцу и три у околним насељеним местима Ђали, Српском Крстуру, Банатском Аранђелову).

Установа обезбеђује васпитно-образовни рад, дневни смештај, негу, исхрану и превентивну здравствену заштиту деце узраста 1 - 7 година (тј. до поласка у основну школу). Рад је организован на целодневном боравку деце јасленог узраста 1 - 3 године и деце 3 - 7 година у централном објекту у Новом Кнежевцу, и полудневном боравку деце 3 - 7 година у свa три објеката.