Покретне вести (2)

Почиње пријава за упис у П.У. "Срећно дете" Нови Кнежевац, од 13.05.2024. до 27.05.2024. сваког радног дана од 7ч до 14ч лично у просторијама централног објекта П.У. "Срећно дете" или електронским путем преко портала еУправа, услуга еВртић

Услуга "еВртић" (2)

 PLAKAT USPRAVNI

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу на националном Порталу еУправа пружа могућност свим градовима и општинама да својим грађанима омогуће подношење електронских Пријава детета у Предшколску Установу електронским путем (услуга позната као "е-вртић").


Грађани општине Нови Кнежевац од сада на потпуно електронски и бесплатан начин могу да пријаве децу за упис у Предшколску Установу.

Услуга еВртић представља електронску пријаву деце за упис у Предшколске Установе. Родитељи више неће морати да долазе у Предшколску Установу приликом пријаве детета, већ пријаву могу извршити електронски на Порталу еУправа.

Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем online обрасца, а прилагање остале документације није потребно (извод из матичне књиге рођених, уверење о запослењу за оба родитеља/старатеља). јер се аутоматски прибављају.

Припремни предшколски програм

На најстаријем узрасту радиће се на припреми деце за школу, кроз адекватне садржаје и активности. Програм ће се изводити од септембра 2019. године до јуна 2020. године, по Програму Министарства просвете Републике Србије.

Циљ васпитно-образовног рада у оквиру припремног предшколског програма је да допринесе:

  • целовитом развоју детета,
  • развоју способности,
  • проширењу искуства,
  • богаћењу сазнања о себи, другима и свету који га окружује.

Припремни предшколски програм се реализује тако да развија физичку, социјалну, емоционалну, интелектуалну спремност и готовост, те мотивацију детета за полазак у школу. Стога је врло битно испунити следеће задатке:

  • подстицати осамостаљивање детета,
  • пружити подршку физичком развоју,
  • јачати социо-емоционалне компетенције,
  • пружити подршку сазнајном развоју,
  • неговати и подстицати радозналост,
  • подстицати креативност, толеранцију и уважавање индивидуалности.