Покретне вести (2)

Срећан и успешан почетак школске године жели колектив П.У. "Срећно дете" Нови Кнежевац

Режим дана

            Ритам дана и структура времена, зависи од облика боравка деце у установи (целодневни/полудневни боравак), од узраста деце, услова и других фактора. У табелама даљег текста дат је оквирни ритам дана, који се може прилагођавати.

Ритам дана деце јасленог узраста (1-3 године)
Пријем деце 5:30 - 7:15
Јутарња гимнастика 7:15 – 7:25
Припреме и доручак 7:25 – 8:00
Нега деце 8:00 – 8:30
Игра и активности 8:30 - 10:30
Ужина 10:30 – 10:45
Нега деце 10:45 – 11:00
Одмор и спавање 11:00 – 13:15
Припрема за ручак и ручак 13:15 – 13:45
Нега деце 13:45 – 14:00
Одлазак деце кући 14:00 – 15:00
Ритам дана деце вртићког узраста на полудневном боравку
3-5 година 5-6,5 година
Пријем деце 7 - 7:15 7 - 7:45
Јутарња гимнастика 7:15 – 7:25 7:45 – 7:55
Припрема за доручак и доручак 7:25 – 8:00 7:55 – 8:30
Игра и активности 8:00 - 10:30 8:30 - 11:00
Ужина 10:30 – 10:45 11:00 – 11:15
Игра 10:45 – 11:15 11:15 – 11:45
Здравствено-хигијенске акт. 11:15 – 11:30 11:45 – 12:00
Одлазак деце кући 11:30 12:00

Ритам дана деце вртићког узраста на целодневном боравку (3-6,5 године)
3-5 година 5-6,5 година
Пријем деце 5:30 - 7:15 5:30 - 7:45
Јутарња гимнастика 7:15 – 7:25 7:45 – 7:55
Припрема за доручак и доручак 7:25 – 8:00 7:55 – 8:30
Игра и активности 8:00 – 10:30 8:30 – 11:00
Ужина 10:30 – 10:45 11:00 – 11:15
Игра 10:45 – 11:15 11:15 – 11:45
Одмор и спавање 11:15 – 13:15 11:45 -13:45
Припрема за и ручак 13:15 – 13:45 13:45 – 14:15
Одлазак кући 13:45 – 15:00 14:15 – 15:00