Други пријавни рок за упис у П.У. "Срећно дете" Нови Кнежевац почиње 01.08.2022. и трајаће до 05.08.2022. лично у просторијама Установе. Чекамо вас! :-)